Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Halseby.dk

:

Sådan bruges dette bibliotek

Sådan bruges dette wikibibliotek
Du kan bruge dette wikibibliotek til at dele viden, brainstormingidéer, samarbejde med teamet om et design, oprette en vejledning, udarbejde et leksikon med viden eller blot skrive daglige oplysninger ned i et let tilgængeligt og redigerbart format.

Redigering af sider
Klik på ikonet Rediger side øverst på siden for at redigere siden. Hvis du vil se alle de tilgængelige kommandoer, skal du klikke på fanen Side. Når du redigerer, kan du skrive tekst på siden eller indsætte tabeller og billeder. Hvis du vil stoppe redigeringen, skal du klikke på knappen Gem øverst på siden. Hvis du forlader siden uden at redigere, bliver du bedt om at gemme dine ændringer.

Oprette wikilinks
Du kan oprette forbindelse til en anden side i dette wikibibliotek ved at angive navnet på siden i dobbelte parenteser. Når du skriver [[, foreslår wikien de sidenavne, der starter med det, du har skrevet. Du kan vælge en af disse sider ved hjælp af piletasterne eller musen, eller du kan skrive et nyt navn. Hvis du skriver et nyt navn, oprettes der forbindelse til en side, der endnu ikke oprettet. Du afslutter links ved at skrive ]]. Hvis du opretter forbindelse til en side i en undermappe eller et element på en anden liste, kan du trykke på fanen for at føje de markerede foreslåede elementer til linket uden at lukke linket.

Du kan oprette forbindelse til mange objekter i SharePoint, ikke kun sider. Her er nogle eksempler på links:
[[Hunde]]: et link til en side med navnet Hunde i samme mappe.
[[Dyr\Hunde]]: et link til en side med navnet Hunde i en undermappe med navnet Dyr.
[[Liste:Meddelelser/Velkommen]]: et link til det element, der kaldes Velkommen på listen Meddelelser på dette websted.

Hvis du vil oprette et link til en side, og linket skal vise en anden tekst end navnet på siden, skal du skrive et |-tegn efter navnet på siden og derefter skrive den viste tekst. Skriv f.eks. [[Start|Startside]] for at oprette det link, der hedder Startside, som peger på siden med navnet Start.

Skriv en omvendt skråstreg før to parenteser for at få vist dobbelte venstre- eller højreparenteser uden at oprette et link, f.eks. \\ [[eller \]].

Oprettelse af sider
Du kan oprette en ny side i wikibiblioteket på to måder:
  1. Opret et link til en side, der ikke findes, og klik derefter på det for at oprette siden:
    Dette er den anbefalede måde at oprette en side på, fordi det er lettere at finde siden, når en anden side indeholder links til den. Links til sider, der endnu ikke findes, har en stiplet understregning.

  2. Opret en side, der ikke er knyttet til andre:
    Klik på Ny side i menuen Webstedshandlinger. Du bliver bedt om at angive et navn, og derefter oprettes siden i det aktuelle wikibibliotek.

Administrere wikibiblioteket
Du kan administrere siderne i wikibiblioteket ved at klikke på Vis alle sider under fanen Side for en hvilken som helst af siderne i biblioteket.

Gendannelse af en side
Klik på Forrige versioner under fanen Rediger øverst på siden, hvis du har brug for at gendanne en tidligere version af en side. Du kan derefter klikke på en af datoerne for at få vist den side, som fandtes på den pågældende dato. Hvis du vil gendanne til en version, skal du klikke på Gendan denne version på værktøjslinjen.

Visning af indgående links
Du kan se, hvilke sider der har et link til den aktuelle side, ved at klikke på Indgående hyperlinks øverst på siden. Derved får du vist alle sider, der har et link til denne side.


Klik på Hjælp på en side i Microsoft SharePoint Foundation for at få flere oplysninger om at bruge Microsoft SharePoint Foundation-baserede wikibiblioteker.